Tato pravidla ( „Pravidla“) upravují používání uživatelem ( „Vy“ nebo „Váš“) www.labarberiaman.com na internetových stránkách ( „webové stránky“) a váš vztah s La Barberie Výroba Ltd (dále jen „ námi “, „mi“ „naše“) Přečtěte si je pečlivě, protože ze zákona  ovlivňují vaše práva a povinnosti. Pokud nesouhlasíte s těmito Pravidly, neotvírejte a nepoužívejte webovou stránku. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto pravidel, kontaktujte nás.
 
1.Smlouva
Používáním této webové stránky souhlasíte s dodržováním těchto předpisů.

2. Informace o společnosti La Barberia Manufacture LTD
La Barberia Manufacture LTD je dodavatelem zboží a naše adresa je 83 Ducie Street M1 2JQ Manchester UK. Registrační číslo společnosti: 09641307 e-mail info@labarberiaman.com 

3. Klasifikace
Abyste se mohli kvalifikovat na nákup zboží na této webové stránce a v souladu s právem Spojeného království uzavřít dohody na této webové stránce, musíte: a) mít 18 let; a (b) zaregistrovat se na webových stránkách; a (c) být držitelem platné debetní / kreditní karty.

4. Ceny
Všechny ceny jsou uvedeny v „Koruna česká.” Kč. Všechny ceny jsou správné při zadávání informací do systému. Místní ceny se mohou lišit podle aktuálních směnných kurzů. Přestože se snažíme zajistit správnost všech údajů, popisů a cen, vyhrazujeme si právo kdykoli změnit ceny bez oznámení.

Poštovné je dodatečný poplatek. Podrobné informace najdete v našich přepravních informacích.

5. Zabezpečení
La Barberia Výroba používá nejmodernější technologii šifrování Secure Sockets Layer (SSL) (až 256 bitů SSL klíčů), aby zabránila neoprávněným osobám získat přístup k informacím zadaným na našich stránkách. To umožňuje přenos potenciálně důvěrných informací přes internet v šifrované podobě, kterou nemohou číst třetí strany.

6. Specifikace produktu
Vynaložíme veškeré úsilí, abychom zajistili, že veškeré informace, popisy, fotografie a ceny produktů, které se objeví na webových stránkách, budou správné, jakmile do systému vstoupí příslušné informace.

7. Váš účet
Můžete se u nás zaregistrovat při nákupu pomocí této webové stránky. Uživatel je zodpovědný za zachování důvěrnosti uživatelského jména a hesla účtu a za zabránění neoprávněnému přístupu k účtu. Uživatel je zodpovědný za všechny činnosti prováděné na účtu nebo za použití hesla.

Ujistěte se, že údaje, které jste zadali při registraci, jsou správné a úplné a okamžitě nás informujte o všech změnách těchto údajů (např. Změnu e-mailové adresy nebo poštovní adresy). K vašim údajům můžete přistupovat a aktualizovat je pomocí volby „Váš účet“ na webu.
 
Vyhrazujeme si právo odmítnout přístup na web, uzavřít účet, smazat nebo upravit obsah nebo objednávku zrušit podle našeho uvážení. Pokud svou objednávku zrušíte, nebude vám účtována platba.

8. Platba
Přijímáme platby ve formě kreditní nebo debetní karty a účtu PayU. Potvrzujete, že váš účet PayU / kreditní nebo debetní karta je váše.

Všichni držitelé platební karty podléhají validaci a povolení vydavatele karty. V případě, že vydavatel karty odmítl provést platbu nebo nám z nějakého důvodu nebyla zaslána dlužná částka za zboží předem, nemáme odpovědnost za jakékoliv zpoždění nebo nedodání zboží.

9. Osobní údaje
Usilujeme o zachování důvěrnosti vaší e-mailové adresy.

Vaše osobní údaje, jako je vaše telefonní číslo, jméno, adresa a karetní detaily jsou užívány pouze pro interní účely a nikdy prodány nebo sdíleny s nikým mimo společnost.

10. Doručení
Viz. část Odeslání a vracení zboží.

11. Riziko ztráty
Riziko za zboží na Vás přechází v momentě dodání k vám.

12. Duševní vlastnictví
Obsah, včetně grafiky (logo a podobně), obrazy produktu a textu jsou výhradním vlastnictvím společnosti La Barberie LTD Výroba, jejich neoprávněné použití může mít za následek občanskoprávní nebo trestněprávní opatření.

13. Odkazy třetích stran
Pro usnadnění našich zákazníků může webová stránka obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo materiály, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Pokud jde o zprávu uživatele – nejsme zodpovědní za tyto webové stránky ani materiály, tyto informace nekontrolujeme ani neschvalujeme. Neneseme odpovědnost, přímo nebo nepřímo, pokud jde o ochranu soukromí nebo obsah těchto webových stránek, ani za jakoukoliv škodu, ztrátu nebo zločin způsoben  nebo údajně způsoben, který může vzniknout v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na tyto reklamy, obsah, výrobky, materiály nebo služeb dostupných na těchto externích zdrojích nebo webových stránkách.

14. Oddělitelnost ustanovení
Pokud se některé části řádu považují za nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoliv důvodu nevykonatelné, bude takové ustanovení považováno za oddělitelné od těchto Podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

15. Změny
Vyhrazujeme si právo:
a) čas od času aktualizovat tyto podmínky, všechny změny budou oznámeny uživateli prostřednictvím vhodného oznámení na webových stránkách. Je vaší povinností tyto změny zkontrolovat. Změny se budou vztahovat na používání webových stránek poté, co jsme vydali takovou informaci. Pokud nechcete přijmout nová pravidla, neměli byste pokračovat v používání webových stránek. Pokud stále používáte webové stránky po datu kdy změny vešly  v platnost, znamená to, že souhlasíte v souladu s novými předpisy; a

b) modifikovat nebo zrušit, dočasně nebo trvale, tuto stránku a materiály v ní obsažené (nebo jejich části) bez oznámení uživateli; Uživatel souhlasí, že vůči němu neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli úpravu nebo zrušení webové stránky nebo jejího obsahu.

16. Kompenzace
Souhlasíte, že nás budete chránit a uvolníte  nás od zodpovědnosti za ztrátu, škodu nebo náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vyplývají z nároků třetích stran, žalobami či požadavky plynoucí z použití těchto webových stránek. Také souhlasíte s tím, abyste nás chránil před jakoukoli ztrátou, škodou nebo náklady, včetně poplatků za právní zastoupení, které vyplývají z přijaté akce, která ukládají nepřiměřenou zátěž nebo zatížení naší infrastruktury.

17. Použití souborů cookie
Používáme cookies

18. Stížnosti
Pokud máte nějaké stížnosti nebo chcete projednat jakoukoli záležitost týkající se zboží, obraťte se na zákaznický servis prostřednictvím e-mailu info@labarberiaman.com

19. Odstoupení
V případě porušení těchto smluvních podmínek on-line nákupu, nebudeme podnikat žádné kroky a budeme i nadále oprávněni používat svá práva a nápravná opatření v jiných situacích, kdy došlo k porušení.

20. Zákon a příslušnost
Tyto předpisy jsou v souladu se zákony Anglie a Walesu a případné spory budou řešeny výlučně anglickými soudy.